U nas w … niedawno został nowym komendantem komisariatu policji człowiek który nie ma wyższego wykształcenia. Znam tego człowieka od dziecka, chodziłem z nim do szkoły podstawowej i do technikum. Samo to, że takiego człowieka przyjęli do policji już śmierdzącą sprawą jest ale to chyba norma. Po kilkunastu latach niedawno został komendantem. Nie tylko że nie ma wyższego wykształcenia ale oficerskiego stopnia też nie, jest aspirantem. Naprawdę inteligentni i komunikatywni policjanci do emerytury są szeregowymi to znaczy nie na kierowniczych stanowiskach a ten zostaje komendantem. Musi mieć chody ale interesuje mnie tylko to, czy to nie jest naruszenie przepisów, czy osoba bez wyższego wykształcenia może zostać komendantem? Przeglądałem dane komendantów komisariatów przy komendzie powiatowej czyli w … i każdy ma mgr i każdy ma co najmniej komisarza stopień.

Ja wielokrotnie na Policji w różnych jednostkach zaobserwowałem to o czym Pan pisze, ciekawą sprawę znalazłem też w internecie: http://pamietnikwindykatora.pl/dominik-laczyk-policja-opinie/ natomiast jak chodzi o wymagania formalne – odpowiadając na Pana pytanie, mamy jak niżej.
O wymaganiach traktuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.). Rozporządzenie to zawiera załącznik – tabelę w której między innymi wskazano wymagane wykształcenie i kwalifikacje na stanowisku komendanta komisariatu Policji. Wykształcenie wyższe jest wymagane na tym stanowisku tylko w komisariatach o stanie etatowym powyżej 60 etatów. Miasteczko w którym ten Pana znajomy został komendantem komisariatu Policji, liczy sobie około 10 tysięcy mieszkańców i liczba etatów w tym komisariacie z pewnością jest znacznie niższa jak 60. A zatem, wyższe wykształcenie nie jest wymagane na stanowisku komendanta komisariatu Policji w tej miejscowości.

Jest jeszcze kwestia kwalifikacji określonych w tym rozporządzeniu i w załączniku – tabeli. Wynika z nich również, że nie jest wymagany stopień oficerski na stanowisku komendanta komisariatu Policji liczącego nie więcej niż 60 etatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.