Taki temat:

Prowadzę firmę zajmująca się między innymi też windykacją należności. W wielu przypadkach sugeruję klientom zawiadomienie o oszustwie, gdy są do tego podstawy i takie zawiadomienia często wnoszą po czym i ja bywam wzywany jako prowadzący sprawę. Zdarza się też ze dłużnicy bezpodstawnie przeciwko mnie donoszą i też jestem wzywany na przesłuchania. Często jest tak, że jak przyjdę na umówioną godzinę na policję to czekam godzinę, dwie a nawet raz trzy godziny czekałem. Oceniam to ewidentnie jako robienie mi na złość. Zdarzają się też niepotrzebne wzywania w tej samej sprawie – dwa razy zeznaję w sumie to samo. Czy mogę się skutecznie przeciwstawić takim złośliwym praktykom policjantów?

Wiele firm windykacyjnych wnosi zawiadomienia o oszustwie we sprawach które prowadzą. Jest tego w sumie sporo i dlatego policja i prokuratura niechętnie na nie patrzą. Firmy windykacyjne jednak nie zrażają się ta niechęcią, bo jest to jeden z nacisków na dłużnika; nawet jeżeli organy ścigania w końcu odmówią wszczęcia postępowania to wcześniej muszą dłużnika wezwać: http://pomocnik.edu.pl/czynnosci-sprawdzajace-czy-oszust-dowie-sie-o-zawiadomieniu-policji/.

Może Pan pisać skargi ale to sugerowałbym dopiero w późniejszych przypadkach, jeżeli nie odniesie skutku to co Panu proponuję poniżej.

Otóż zgodnie z art. 618b. § 1 Kodeksu postępowania karnego świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze a zatem także w przypadkach o których Pan pisze. Zgodnie z § 2 tegoż art. wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W drodze na przesłuchanie, oczekując na nie, zeznając oczywiście traci Pan zarobek nie mogąc pracować, co musi Pan wykazać. Ponadto, zgodnie z art. 618a § 1 Kodeksu postępowania karnego świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze – w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.

Policjanci mają obowiązek pouczyć świadka o tym prawie ale z tego co zauważyłem, nie czynią tego. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia tudzież też o zwrot kosztów może Pan zgłosić podczas przesłuchania lub w terminie 3 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.